What
 • Ideas
 • Rants
 • Problems
 • Articles
 • Questions
 • Solutions
 • Jobs
Where

Skilyrði fyrir veitingu ívilnana.

     Við mat á því hvort veita eigi ívilnun til nýfjárfestingar samkvæmt lögum þessum skal eftirfarandi skilyrðum vera fullnægt:

5 gr f. “að árleg velta fyrirhugaðs fjárfestingarverkefnis sé a.m.k. 300 millj. kr. eða að nýfjárfesting skapi a.m.k. 20 ársverk hjá umsóknaraðila við rekstur fjárfestingarverkefnis á fyrstu tveimur árum þess”.

Nú, ef við skoðum aðeins þessi skilyrði út frá mínum gamla heimabæ Stöðvarfirði þar sem 180 íbúar eru skráðir þyrfti að að setja á stofn fyrirtæki með nýjum störfum sem jafngilti 11.1% íbúafjölda þorpsins.  (20/180= 11.1%)

Ef við heimfærum þessa reglu upp á höfuðborgarsvæðið þar sem búa 211.000 íbúar þá þyrfti að búa til 23.421 starf til að uppfylla þessa sömu reglu. ( 211.000 x 11.1% = 23.421 starf ).

Það sem er augljóst í þessu er að þessar reglur taka ekkert mið að því að Ísland er ekki allt eins og svæðin eru mjög misjafnlega settu upp varðandi íbúafjölda og mögulega atvinnuuppbygginu.  1 starf á Stöðvarfirði er jafn mikils virði og 1172 störf á höfuðborgarsvæðinu og því eðlilegt að ekki séu gerðar sömu kröfur til lítilla byggðarlaga og höfuðborgarinnar og nærumhverfis hennar.

Nú vitum við að það eru ekki allir staðir jafn fámennir og Stöðvarfjörður og því kannski ekki alveg sanngjarnt að bera þann stað við höfuðborgaina, en ef við berum saman Egilsstaði stæðsta einstaka íbúakjarna á Austurlandi saman við höfuðborgarsvæðið, þá búa 3000 manns á Egilsstöðum sem þýðir þá að 1 starf á Egilsstöðum er ígildi 7o starfa á höfuðborgarsvæðinu.

Ef við tökum allt mið-Austurland þar sem búa 9000 manns þá nokkurn vegin gengur þetta upp, 1 starf á mið-Austurlandi jafngildir 23 störfum á höfuðborgarsvæðinu, (munið það þarf að búa til 20 störf til að fá ívilnun) en og það er risa EN í þessu, ef þeir sem settu þessar reglur telja að mið-Austurland sé eitt atvinnu – afþreyingar og þjónustusvæði þá hafa þeir ekki komið hingað og þekkja ekki til þeirra fjallvega sem aðskilja bæjarfélögin, en inn á þessu svæði eru Fjarðarheiði og Fargridalur sem eru miklir farartálmar sérstaklega á veturna, sem veldur því að þessir bæjarkjarnar eru langt frá því að vera eins tengir og Mosfellsbær við Hafnarfjörð og því algjörlega óraunhæft að segja að aðili á Neskaupsstað geti unnið á Egilsstöðum og öfugt.

Í ljósi þessa finnst mér alveg rökrétt að álykta að að þeir   sem hafi samið þessar reglur hafi ekki tekið neitt tillit til mismunandi aðstæðna á Íslandi og að þessar kröfur fyrir ívilnun útiloki nánast landsbyggðina fyrir ívilnunum ekki þá nema að um sé að ræða stóriðju.

Þetta eru hamlandi reglur og þeim ætti að breyta hafi stjórnvöld einhvern áhuga á því að gefa nýsköpun í atvinnu út á landi tækfæri.

Features

Additional Details

   Rate us and Write a Review

   Relevance to me

   Importance to me

   Global impact

   Willingness to help

   Browse

   We recommended your review commentary should be at least 140 characters long

   Your request has been submitted successfully.

   Project

   No Project Found

   Show all timings
   • Monday09:00 AM - 05:00 PM
   • Tuesday09:00 AM - 05:00 PM
   • Wednesday09:00 AM - 05:00 PM
   • Thursday09:00 AM - 05:00 PM
   • Friday09:00 AM - 05:00 PM